Artikel Terbaru

Sosial media punca kemurungan remaja

Satu kajian terbaru telah dibuat untuk melihat kesan media sosial kepada remaja. Kajian ini telah diterbitkan pada jurnal berprestij JAMA Pediatrics. Dalam kajian ini, sebanyak 3,826 remaja telah menjadi perserta dan mereka dipantau selama 4 Read more…