Skip to content

Ahmad Muazz

Ahmad Muazz bin Abdullah merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda Perubatan, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir. Penglibatan beliau dalam The Diagnosa sebagai penulis adalah merupakan satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.