Skip to content

Nur Aqilah

Nur Aqilah A Rahman merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Audiologi, IIUM. Beliau merupakan pelajar yang aktif dan memegang beberapa jawatan kepimpinan di universiti. Penglibatan beliau dalam The Diagnosa sebagai penulis adalah merupakan satu usaha dalam menyampaikan ilmu bermanfaat kepada masyarakat.